ARPZPD v ČR

Liberecký klub

Lidé

-------------


To jsme my...

Na této stránce najdete většinu těch, kteří kroužkové aktivity a pobyty zajišťují včetně několika stručných informací, kdo je kdo...

A jak jsme na tom v bowlingu? Aktuální stavzde.
Lída Lída Kantoríková

V libereckém klubu Asociace působím od počátku jeho vzniku v roce 1994. Sama jsem matkou postiženého syna, který se vždy s radostí účastní všech akcí, které v Asociaci organizujeme. Snad proto mě neustále tato práce naplňuje, protože vidím, jak moc je potřebná nejen v jeho životě, ale také v životě ostatních dětí.

Na práci v klubu mě nejvíce baví vzájemná důvěra a otevřenost, se kterou všichni k sobě navzájem přistupují. Tuto atmosféru bych přála zažít opravdu všem.
Jirka Blekta Jirka

Do Asociace docházím od roku 2001. Tehdy jsem se zúčastnil svého prvního letního tábora v Březejci u Velkého Meziříčí. Od té doby se účastním zejm. pobytových akcí.

Práce se ZTP lidmi mě velmi baví. Řekl bych, že je až nakažlivá (v kladném slova smyslu, samozřejmě). Kolektiv dětí je úžasný a myslím, že každý, kdo se v něm ocitne, se cítí velmi dobře. Pohodová atmosféra, kreativní myšlení a snaha posunout děti se zdravotním postižením o kus dál - to jsou hlavní důvody, proč mě tato práce stále velmi přitahuje.

Lucka Lucka Reváková

V Asociaci působím už od roku 1925. Zúčastňuji se pobytových akcí i kroužkových aktivit, kde spolu s Vlaďkou vedu dramaticko-muzikální kroužek. Práce je to pro mě nesmírně zajímavá a přála bych každému, aby mohl alespoň na chvíli okusit lásku a otevřenost kolektivu ZTP dětí.

Míša Soukupová Míša

O Asociaci jsem se dozvěděla skrze svého postiženého syna, který pravidelně navštěvuje všechny pořádané akce. Postupem času jsem se velmi ráda začlenila do kolektivu ostatních dobrovolníků. Velmi mě fascinuje úžasná souhra kolektivu a atmosféra, kterou všichni vzájemně vytváří.

Honza Honza Borovička

V Asociaci působím s krátkou přestávkou od roku 2000. Úžasná atmosféra, která na akcích panuje, dětská upřímnost a vzájemné respektování jsou hlavními důvody, proč v asociaci stále působím.

Blanča Čáslavská Bláňa

Asociace mi dává pocítit to, co jsem doposud obtížně hledala - umět se radovat z maličkostí tak, jak se tomu děje v kolektivu dětí. Okamžikem odjezdu na pobytovou akci se mi zdá, jako bych se rázem dostala do jiného světa. Světa bez přetvářky, plného radosti a upřímnosti.

Vlaďka Vlaďka Frühbauerová

V Asociaci se pravidelně účastním pobytových akcí i kroužkových aktivit. Práce je to pro mě velmi zajímavá, neboť mě stále naplňuje pocitem, že mohu někomu nezištně a s upřímností pomoci. Spolu s Luckou vedu muzikální kroužek, na kterém se snažíme probouzet v dětech větší míru představivosti a učit je vyjadřovat svoje pocity skrze mluvený či hraný projev.

Ríša Mergl Ríša

Práce v Asociaci (od roku 1998) mě velmi baví. Dává mi pocit větší potřebnosti a životního naplnění. Snad proto, že všichni tuto práci vykonáváme dobrovolně, dokážeme vytvořit pevný kolektiv s jediným zájmem - pomoci co nejvíce všem, kteří to kolem nás potřebují a dovést je až tam, kam by se v běžném životě stěží (kvůli nedostatku sil a dostatku schodů) dostávali.

Ondra Ondra Dragoun

V Asociaci působím poměrně krátce, ale i tak mohu říci, že jsem toho společně s ostatními už dost zažil. A jedná se o zážitky velmi příjemné. Každému, kdo okusí otevřenost a lásku dětí a má pro to alespoň trochu pochopení, se postupem času stane tato činnost jakousi závislostí. Jsem moc rád, že mohu pmáhat tam, kde je to opravdu potřeba.

Maruška Motková Maruška

K Asociaci jsem se dostala skrze svoji postiženou sestru. Pravidelně se spolu účastníme všech akcí, které jsou pořádány a při jejichž zajišťování se snažím pomoci. Práce je to velmi zajímavá a jsem moc ráda, když se Terezka (sestra) pohybuje v kolektivu, ve kterém je jí dobře. A o to je má radost větší, že i já ze svého pohledu musím říci, že jsme se dostaly do kolektivu lidí, kteří chtějí pomoci a udělají pro to maximum.

Lukáš Lukáš Urban

Nechci se dlouho rozepisovat, protože se na těchto pár řádcích nedá vyjádřit, jak naplňující je služba dětem, kteří trpí zdravotním postižením. Práce mě velmi baví, rád využiji každou možnost dostat se do tohoto kolektivu.

Alena Björke Alča

Práci v Asociaci mám velmi ráda, neboť mi dává pocit dobře a záslužně vykonané práce. Fascinující je pro mě zejm. kolektiv dětí, které jsou prosty všech nešvarů současné společnosti. I když se jedná o práci poměrně náročnou, člověk se rázem ocitá v jiném světě, a to je pro každého velkou podporou ve vytrvání v této krásné činnosti.

Petra Petra Bergmanová

O Asociaci jsem se dozvěděla od své spolupracovnice Lídy. Když jsem se vydala poprvé se svými dětmi na tábor, tamější atmosféra mě i děti zcela pohltila. Od té doby se v rámci svých časových možností snažím účastnit co nejvíce akcí a tím pomáhat všem v úžasné činnosti, kterou vykonávají. I když jsou mé děti zdravé, dokázaly se bez problémů do společenství všech zapojit. Přála bych všem zdravým lidem, aby tuto práci poznali. Zcela jistě by si tím všichni jinak vážili svého života.

I Ty můžeš být mezi námi... ;-)!